The Dutch School helpt het Nederlandse onderwijs innoveren

The Dutch School is een collectief van innovatieve Nederlandse education technology start-ups. Als stichting proberen wij de schakel te zijn tussen Nederlandse bedrijven en een groot scala aan stakeholders in het Nederlandse, maar ook het buitenlandse onderwijs. Op deze manier proberen wij groei en innovatie te stimuleren, en tegelijkertijd het Nederlandse onderwijs overal ter wereld te promoten.

Het Nederlandse Onderwijs

The Dutch School bevat talloze ondernemers met een visie voor het onderwijs. In ons ledenbestand zijn allerlei innovatieve oplossingen voor alle aspecten van lesgeven en leren te vinden. Denk bijvoorbeeld aan toetsen op afstand, digitaal lesmateriaal, adaptieve leermethodes, of software voor het nakijken van teksten. Qua onderwerpen zijn we ook op het hele scala actief: van programmeren tot wiskunde, en van taal tot algemene kennis.

Nederland is al sinds jaar en dag een land dat over haar grenzen heen kijkt. Dit is terug te zien in ons onderwijs. Er is tweetalig onderwijs, we kennen talloze international schools en binnen de lessen is er veel aandacht voor de wereld om ons heen. Daarnaast zijn we ook het land van diversiteit, tolerantie en vrijheid. De vrijheid die scholen hebben om hun onderwijs volgens eigen normen en waarden in te richten zijn hier een voorbeeld van. We geloven dat iedere leerling het onderwijs verdient dat bij hem of haar past en spannen ons daarom voortdurend in om deze flexibiliteit, adaptiviteit en vooruitstrevendheid toe te passen in het onderwijs dat onze leerlingen krijgen.

Hoe faciliteren we groei?

Voor ons is het duidelijk: Nederlandse start-ups innoveren het onderwijs met nieuwe technologieën voor gebruik in zowel traditionele en creatieve les- en leermethodes in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. En dit moet ondersteund worden.

The Dutch School bezoekt daarom o.a. vakbeurzen, summits en conferenties over ICT-innovatie in het onderwijs. Zo hebben we in het verleden al bedrijven naar Europa, Azië, Australië en de Verenigde Staten geholpen. Dit doen we door gezamenlijk mee te doen aan beurzen en handelsmissies. Op deze manier drukken wij de kosten voor onze leden, maar kunnen we de productiviteit tijdens dergelijke evenementen verhogen. In veel gevallen werken we samen met de Nederlandse ambassade in het land waar het evenement plaatsvindt. Zij helpen ons met de organisatie, maar bieden ook tal van netwerkmogelijkheden, wat voor veel deuren geopend heeft die normaal gesproken gesloten blijven.

Twee grote beurzen waar we dicht contact mee houden zijn de BETT Show (zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Azië) en de Frankfurt Book Fair. Met name de BETT Show is populair; in 2018 deden we mee met meer dan 25 bedrijven. Daarnaast ontvangen we ook delegaties vanuit het buitenland. Dit doen we uiteraard samen met onze leden. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de Finse ambassade om een politici uit Finland tijdens hun studiereis omtrent early childhood education te koppelen aan bedrijven in deze sector.

The Dutch School wordt ‘door de community, voor de community’ gerund. Activiteiten worden door ons gescreend, en vervolgens met de leden gedeeld. Zij die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen zich opgeven. Zo behouden wij relevantie, maar ook effectiviteit.

Indirecte groei

Naast het leggen van directe links tussen de bedrijven en de markt proberen we ook indirect invloed uit te voeren. Een van de problemen waar de sector tegenaan loopt is het feit dat education technology niet onder een passende sector valt; daar heeft ieder bedrijf in het onderwijs last van. Daarom zijn we in gesprek gegaan met de RVO en het Ministerie van OC&W om hier verandering in te brengen. Een van de mogelijke oplossingen is het scharen van education technology onder HTSM (High Tech Systemen & Materialen), wat voor de gehele community veel meer mogelijkheden biedt om met internationale missies mee te gaan.

Een andere toekomstdroom is het opzetten van een aparte Education Technology vertical; die bestaat nu nog niet. Op deze manier proberen wij het makkelijker te maken om zelf als The Dutch School education technology missies te organiseren en op deze manier nog beter onze leden te ondersteunen, en de wereld te laten zien hoe innovatief het Nederlandse onderwijs is!

Wil je meer weten over wie zijn, wat we doen, of welke bedrijven aan ons verbonden zijn? Ga dan naar www.thedutchschool.com. Wellicht zien we elkaar binnenkort op een leuk evenement!