Register Form

Please fill up the form below:

Programma Alumnirelaties 2019

Het programma van de studiedag ziet er als volgt uit (enkele kleine wijzigingen voorbehouden). Zodra nieuwe sprekers zijn bevestigd, maken we het hier bekend. Onder het schema vindt u de eerste beschrijvingen van de sessies. De professionele moderatoren voor de groepsworkshops stellen we ook onder het programma aan u voor, zodra zij bekend zijn.

09:30-10:00u Ontvangst met koffie en thee
10:00-10:10u Opening, welkomstwoord
10:10-11:00u Hans Hoornstra (expert alumnirelaties, oprichter FORMEDIA)
Keynote: Succesfactoren voor duurzaam alumnibeleid.
11:05-11:25u Presentatie (spreker nog niet bekend)
Gepland onderwerp: online engagement alumni.
11:25-11:40u Korte pauze
11:40-12:40u Workshop – deel 1 (in groepen)
Onder leiding van ervaren alumni-officers gaan deelnemers in groepen aan de slag. Onderwerp: definiëren specifieke uitdagingen binnen de eigen organisatie.
12:40-13:30u Lunchpauze
13:30-15:00u Workshop – deel 2 (in groepen)
Voortzetting groepsworkshops. Onderwerp: opzet maken voor een beleidsplan, concrete actiepunten formuleren waarmee de deelnemers direct aan de slag kunnen.
15:00-15:20u Korte pauze
15:20-16:00u Centrale afsluiting (spreker(s) nog niet bekend)
Inhoud nog niet bekend. Dit kan een keynote zijn, of een centrale recap van de groepsworkshops. Meer info volgt.
16:00-16:10u Afsluiting, dankwoord